Slatki cvibok Ane Martan

Ma koliko nalikovao primjerice dalmatinskome baškotu ili baškotinima, kućnom prijatelju odnosno toskanskim cantuccinima, na 18. Kriškim oblizekima nagrađen u kategoriji starinskih slastica cvibok iz Madžareva ima također i perspektivu da postane slatki jestivi suvenir, koji odlično ide s desertnim vinima ili likerima. Gospođa Ana Martan već je iskusna u kreiranju takvih lokalnih suvenira, kao što su kruščići grofice Lujze. Sretno joj bilo u kompi sa sinom, mladim etnologom Tiborom Martanom.