Ponakliči ili pociglanjki – kalnički štrukli ili vankuši nekad pečeni nakle, na tlu krušne peći

Starinski lokalni nazivi hrane katkad su mnogo zanimljiviji od samih jela, pa je i to jedan od razloga da i njih zaštitimo, a prigorska slastica jedan je od takvih primjera