Žepče u ozračju duhovnoga i zemaljskoga kruha

U Katoličkom školskom centru “Don Bosco” na „Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje” 19. studenoga 2015. Muzej Moslavine Kutina predstavio je dio svoje kultne izložbe o kruhu, o kojem je ravnateljica etnologinja Slavica Moslavac održala i prigodno predavanje. Božica Brkan predstavila je svoju zavičajnu čitanku “Oblizeki – Moslavina za stolom” i zavičajni govor čitajući pjesme i na kajkavskome. Domaćini su uzvratili plešući žetelačko moslavačko i svoja kola te izložbom krasnih žepčanskih oblizeka.