Strepice z vrganji beračice gljiva Nade Tučkar

Posve nesvakidašnja strepa na prvim Stubičkim obliznekima zapravo je jedno od svakidašnjih jela iz kuhinje pobjednice koja je kuhati počela čim je krenula u školu