Slastice na začinskoj stranputici?

Gdje li su vremena kada su se trgovački putevi i našim krajevima krstili i začinskim putima? Dakako prema robi koja je njima prolazila u vrlo različitim smjerovima, jer su začini tek otkrivali i bila su daleka sadašnjica kada su oni globalna roba čija se vrijednost više ne uspoređuje s cijenom zlata, nego se često, i kad se ne radi o jeftinijim inačicama, imitacijama i slično, nude po prihvatljivim cijenama i u različitim gotovim namjenskim kombinacijama.