Polubijeli i integralni kruh podjenako jedemo

Koji kruh najradije jedete? Konzumenti kruha najčešće kupuju polubijeli kruh (29,8%) i integralni kruh tj. kruh sa sjemenkama (29,3%), a nešto rjeđe bijeli (18,7%), raženi (13,1%) i crni (6,9%) kruh, dok svega 0,2% ispitanika kupuje bezglutenski kruh.  Posve očekivano, većina potrošača, čak 93,6% ispitanika, u anketi o konzumiranju kruha u nas ističe kako konzumira pekarske … Continue reading Polubijeli i integralni kruh podjenako jedemo