Pole ili bolja polovica ličkoga krumpira

Starinske krumpirove pole pecite samo kada ste sigurni u kakvoću krumpira odnosno kada pouzdano znate da, posebice u kori, ne sadržava nepoželjne sastojke