Namjenske starinske slastice kao egzotične poslastice

Na 7. Babičinim kolačima u Klanjcu predstavljene su mnoge slastice namijenje u davnini točno određenim životnim prilikama od prehrane za djecu i bolesnike do svadbi pa komušanja kukuruza, žetve i drugih težačkih radova kad se podrazumijevala bolja košta. Danas će te slastice poslužiti posve drugim namjenama, trenucima i motivima, uglavnom kako da se što originalnije osladimo.