Namaz od bučinih koštica i sukanci u umaku od bučinih koštica s moslavačkoga stola Kezeleovih

Koje mjesto drži do sebe, ima neku svoju Bučijadu, Tikvijadu, a nema kuhinje u kojoj se ovih dana ne priprema nešto s bučom. Ivanićgradska već 13. Bučijada taj je gradić i ovoga trećega listopadskog vikenda potvrdila kao nacionalno središte toga ploda, ulja od i jela od nje, suvenira, pa čak i festivala haiku nadahnutim bučom. … Continue reading Namaz od bučinih koštica i sukanci u umaku od bučinih koštica s moslavačkoga stola Kezeleovih