Mesni doručak otprije četiri desetljeća pa do 2017.

Kad ste zadnji put kušali mesni doručak? Baš kao doručak ili kao narezak, pečen s jajima na oko ili pohan? Niste ga ni kušali ili mu se ne možete sjetiti ni okusa? Trebam li podsjećati: ovaj tekst nije sponzoriran?