Lumblija – korčulanski okus ljubavnog nezaborava

Ljubavna priča iz napoleonovskim osvajanja južne Dalmacije u Blatu na Korčuli ostavila je jedinstveni gastronomski suvenir trajnu slasticu koja se peče o Svim Svetima u spomen onih koje nećemo zaboraviti i daruje za – sjećanje