Krpice s kiselim zeljem iz Samobora pobjednice 7. Sarmijade u Laktecu

Želeći promovirati robnu marku kiseloga zelja nazvanu po njihovu selu, u Laktecu su u subotu 15. prosinca 2012. organizirali sedmu Sarmijadu, ali se među deset jela nije natjecala niti jedna sarma. Šteta da ova priredba do sada nije iskorištena ni gastronomski, a još više turistički.