Jagli i druga “Stara jela z Dugoga Sela”

Prva priredba “Stara jela z Dugoga Sela” s izložbom “Posavska svadba” pokazali su se hrabrim, zanimljivim i ukusnim baštinskim prikazom, pa želimo da se s publikom ponovno susretnu i dogodine