19. Kriški oblizeki: odskočile slastice s bučinim košticama, bučinim uljem i bučinim brašnom!

Od 159 slastica pristiglih na ocjenjivanje na 19. Izložbu slastica Zagrebačke županije 3. rujna 2016. u prostoru Osnovne škole Milka Trnina u Križu našlo se više slastica koje kao da su pripremljene na listopadsku ivanićgradsku Bučijadu – s bučinim košticama, bučinim uljem i brašnom od bučinih koštica. I među nagrađenima su, primjerice, torta od bučinih koštica Branke Mucak Pugar (proglašena i laureatom Mira Todorić!), starinski kifli od tikvinh koštica Ane Martan te roščići od bučinih koštica tete Nade Pacadi Hermine Pacadi. Sve jedno bolje od drugoga.